Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb.( Zákon o ochraně osobních údajů, Česká republika), o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov : meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a číslo bankového účtu (ďalej spoločne všetko ako „osobné údaje“)

Kupujúci súhlasí so spracovávaním osobných údajom predávajúcim a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácií užívateľského účtu, pri objednávke z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytované tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronické podobe automatizovaným spôsobom, alebo v papierovej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa kupujúci obával, že predávajúci, alebo spracovateľ koná spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú jeho osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať predávajúceho, alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajom, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť.

Registrácia na Úřad pro ochranu osobních údajů (s pôsobnosťou v Českej republike) bola vykonaná a zapísaná pod číslom 00069569/001

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí

Všetky údaje našich zákazníkov, ktoré museli byť uvedené pri realizácii objednávky sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu.
Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.
Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a AXLER s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

Informácie o súboroch cookies

Čo sú cookies

Cookies sú drobné textové súbory ukladané do vášho počítača. Ukladá ich internetový prehliadač na žiadosť jednotlivých webových stránok, ktoré si prehliadate. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať obsah súboru. Podľa neho zistia, ktoré stránky ste navštívili, či máte niečo v košíku alebo či ste prihlásení. Cookies sú nutné pre správne fungovanie väčšiny rozsiahlejších stránok na internete.

Aké typy súborov používame

Na súbory cookies sa v našom internetovom obchode môžeme pozerať podľa doby platnosti alebo podľa účelu.

Platnosť:

  • krátkodobé cookies – platia po dobu vašej návštevy a niekoľko minút po opustení stránok DOPLNKY4u.sk strácajú platnosť. Pomáhajú základným funkciám obchodu.
  • dlhodobé cookies – platia niekoľko dní až mesiacov. Zjednodušujú nastavenie obchodu, keď sa vrátite, pomáhajú s prihlásením alebo s pripomenutím ponuky eshopu DOPLNKY4u v reklamných plochách iných stránok.

Účel:

  • kľúčové (funkčné) cookies – bez nich nebude obchod správne fungovať. Môže vám napríklad miznúť obsah košíku alebo nebudete môcť zostať prihlásení.
  • analytické – umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií. Podľa nich sa snažíme internetový obchod DOPLNKY4u.sk zlepšovať, aby s ním boli užívatelia spokojnejší.
  • trackovacie a remarketingové – pomáhajú nám optimalizovať ponuku pre zákazníkov a osloviť ich v reklamných plochách na iných webových stránkach.
  • konverzné – slúžia k vyhodnoteniu toho ako funguje reklama a rôzne cesty, ako sa užívatelia na DOPLNKY4u.sk dostávajú.

Vypnutie ukladania cookies

Bežné internetové prehliadače umožňujú vo svojom nastavení vypnúť prácu s cookies. Pozrite sa do nápovedy ku svojmu prehliadači a postupujte podľa v nej uvedených pokynov. Majte na pamäti, že s vypnutými cookies sa môže významne znížiť komfort nákupného procesu.